www.dzieciecyswiat.com.pl
prowadzonego przez Grzegorz Kaczorowski z siedzibą w Ćmielowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-02-12 do dnia 2020-02-11
Grzegorz Kaczorowski w ramach sklepu internetowego www.dzieciecyswiat.com.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl