www.lameme.pl
prowadzonego przez La Meme Dominika Radomska z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-03-02 do dnia 2021-03-02
La Meme Dominika Radomska w ramach sklepu internetowego www.lameme.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl