www.ladiesshop.pl
prowadzonego przez HAPPY ADRIAN WASZKIEWICZ z siedzibą w Ziębicach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-07-24 do dnia 2021-07-23
HAPPY ADRIAN WASZKIEWICZ w ramach sklepu internetowego www.ladiesshop.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl