srdfclothing.com
prowadzonego przez PINEAPPLE Maciej Czapczyński z siedzibą w Rzeszowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-02-09 do dnia 2019-02-08
PINEAPPLE Maciej Czapczyński w ramach sklepu internetowego srdfclothing.com jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl