www.termovent.pl/b2b
prowadzonego przez GRUPA TERMOVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-10-07 do dnia 2022-10-06
GRUPA TERMOVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach sklepu internetowego www.termovent.pl/b2b jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl