www.eko-ludek.pl
prowadzonego przez IPL Katarzyna Pniewska z siedzibą w Białej Podlaskiej
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-05-12 do dnia 2022-05-11
IPL Katarzyna Pniewska w ramach sklepu internetowego www.eko-ludek.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl