www.flejszar-olszewska.pl
prowadzonego przez Poradnia Dietetyczna Jolanta Flejszar-Olszewska z siedzibą w Warszawie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-08-24 do dnia 2021-08-23
Poradnia Dietetyczna Jolanta Flejszar-Olszewska w ramach sklepu internetowego www.flejszar-olszewska.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl