www.adamar.pl
prowadzonego przez ADA-MAR TERESA CECUŁA-EWA ŻUROWSKA S.C. EWA ŻUROWSKA, z siedzibą w Kielcach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-06-14 do dnia 2019-06-13
ADA-MAR TERESA CECUŁA-EWA ŻUROWSKA S.C. EWA ŻUROWSKA, w ramach sklepu internetowego www.adamar.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl