sowinkadesign.com
prowadzonego przez Ewa Tyszka Sowinka Design z siedzibą w Zielonej Górze
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-01-25 do dnia 2022-01-24
Ewa Tyszka Sowinka Design w ramach sklepu internetowego sowinkadesign.com jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl