www.sklep.ceramixplytki.pl
prowadzonego przez Piotr Białas CERAMIX z siedzibą w Wolinie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-08-28 do dnia 2020-08-26
Piotr Białas CERAMIX w ramach sklepu internetowego www.sklep.ceramixplytki.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl