www.zogrodemnaty.pl/sklep
prowadzonego przez TOMASZ SZOSTAK Z OGRODEM NA TY z siedzibą w Suszkowicach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2017-06-14 do dnia 2021-06-25
TOMASZ SZOSTAK Z OGRODEM NA TY w ramach sklepu internetowego www.zogrodemnaty.pl/sklep jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl