enVy pillow | www.enVyPillow.eu
prowadzonego przez DE NOVO CONCEPT ANNA KOCZOROWSKA z siedzibą w Warszawie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2017-03-17 do dnia 2019-03-16
DE NOVO CONCEPT ANNA KOCZOROWSKA w ramach sklepu internetowego enVy pillow | www.enVyPillow.eu jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl