www.hs-studio.eu
prowadzonego przez Studio Art&Design Anna Henschke z siedzibą w Warszawie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-09-13 do dnia 2020-09-11
Studio Art&Design Anna Henschke w ramach sklepu internetowego www.hs-studio.eu jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl