panbodziak.pl
prowadzonego przez SIMEDIO ALICJA MICHALAK z siedzibą w Poznaniu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2021-01-13 do dnia 2022-01-12
SIMEDIO ALICJA MICHALAK w ramach sklepu internetowego panbodziak.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl