www.sklep.delsport.pl
prowadzonego przez Del Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-06-24 do dnia 2025-06-23
Del Sport Sp. z o.o. w ramach sklepu internetowego www.sklep.delsport.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl