craftcrest.com
prowadzonego przez Butterfly Co. Cezary Swancar z siedzibą w Dzierżoniowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Serwisu internetowego craftcrest.com objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-06-06 do dnia 2020-06-04
Butterfly Co. Cezary Swancar w ramach serwisu internetowego craftcrest.com jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl