www.reprap3d.pl
prowadzonego przez Tomasz Brzóska z siedzibą w Trzebini
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-06-18 do dnia 2020-06-17
Tomasz Brzóska w ramach sklepu internetowego www.reprap3d.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl