www.luxure.pl
prowadzonego przez STRZELECKI TOMASZ P.H.U. EXPRES z siedzibą w Sosnowcu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-08-31 do dnia 2021-08-30
STRZELECKI TOMASZ P.H.U. EXPRES w ramach sklepu internetowego www.luxure.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl