https://www.karkosik.pl
prowadzonego przez Mirosław Karkosik sp. k. z siedzibą w Toruniu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-06-28 do dnia 2019-06-27
Mirosław Karkosik sp. k. w ramach sklepu internetowego https://www.karkosik.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl