www.refraktometr.eu
prowadzonego przez Frantisek Reinberk z siedzibą w Hradec Kralove
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2016-02-01 do dnia 2024-01-31
Frantisek Reinberk w ramach sklepu internetowego www.refraktometr.eu jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl