www.cyclovac.pl
prowadzonego przez Centrum Przyjaznego Domu Sp.J. Kmieciak i Misztal z siedzibą w Połchowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-11-13 do dnia 2019-11-12
Centrum Przyjaznego Domu Sp.J. Kmieciak i Misztal w ramach sklepu internetowego www.cyclovac.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl