www.pufy.pl
prowadzonego przez Furini Świat Puf i Foteli Agnieszka Wójcik z siedzibą w Starym Sączu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-11-14 do dnia 2019-11-13
Furini Świat Puf i Foteli Agnieszka Wójcik w ramach sklepu internetowego www.pufy.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl