www.betterlife.com.pl
prowadzonego przez Łukasz Piekoszewski Investment z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2017-12-28 do dnia 2018-12-27
Łukasz Piekoszewski Investment w ramach sklepu internetowego www.betterlife.com.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl