www.relaks-po.pl
prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "RENA" Tomasz Dub z siedzibą w Niegowej
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-07-27 do dnia 2020-07-26
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "RENA" Tomasz Dub w ramach sklepu internetowego www.relaks-po.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl