www.e-lakiernik.net
prowadzonego przez e-lakiernik Mariusz Cyankiewicz z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2017-07-03 do dnia 2024-07-02
e-lakiernik Mariusz Cyankiewicz w ramach sklepu internetowego www.e-lakiernik.net jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl