www.sklepkapecki.pl
prowadzonego przez RZEŹNICTWO I HANDEL - KAPECKI, SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Kozach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-10-29 do dnia 2022-10-28
RZEŹNICTWO I HANDEL - KAPECKI, SPÓŁKA JAWNA w ramach sklepu internetowego www.sklepkapecki.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl