www.dummyinky.com
prowadzonego przez Dummy Inky Łukasz Domaszewicz z siedzibą w Warszawie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2017-12-13 do dnia 2018-12-12
Dummy Inky Łukasz Domaszewicz w ramach sklepu internetowego www.dummyinky.com jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl