www.e-lilac.pl
prowadzonego przez Nailex Kamil Orzelski z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-07-24 do dnia 2022-07-23
Nailex Kamil Orzelski w ramach sklepu internetowego www.e-lilac.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl