www.scilla.pl
prowadzonego przez FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DEVIS KAMIL MUSIAŁ z siedzibą w Zabrzu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-03-12 do dnia 2019-03-11
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DEVIS KAMIL MUSIAŁ w ramach sklepu internetowego www.scilla.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl