https://sklep.kipk.pl/
prowadzonego przez Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja z siedzibą w Krakowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-06-18 do dnia 2019-06-17
Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja w ramach sklepu internetowego https://sklep.kipk.pl/ jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl