www.przewody-techniczne.pl
prowadzonego przez RONDO 2 Krystyna Scholz z siedzibą w Katowicach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2016-02-01 do dnia 2020-01-31
RONDO 2 Krystyna Scholz w ramach sklepu internetowego www.przewody-techniczne.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl