sklep.operon.pl
prowadzonego przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-07-31 do dnia 2019-07-30
Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. w ramach sklepu internetowego sklep.operon.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl