www.mantello.pl
prowadzonego przez Mantello Dorota Kurowska z siedzibą w Gdańsku
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2021-10-01 do dnia 2022-10-01
Mantello Dorota Kurowska w ramach sklepu internetowego www.mantello.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl