www.sklep.neronpila.pl
prowadzonego przez NERON SPÓŁKA CYWILNA PRZEWOŹNIAK KRZYSZTOF, WOJCIECHOWSKI MARCIN z siedzibą w Pile
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2023-03-04 do dnia 2024-03-04
NERON SPÓŁKA CYWILNA PRZEWOŹNIAK KRZYSZTOF, WOJCIECHOWSKI MARCIN w ramach sklepu internetowego www.sklep.neronpila.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl