sklep-archjudyta.pl
prowadzonego przez arch JUDYTA ARANŻACJA WNĘTRZ JUDYTA GRZYBEK z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2017-01-24 do dnia 2023-01-23
arch JUDYTA ARANŻACJA WNĘTRZ JUDYTA GRZYBEK w ramach sklepu internetowego sklep-archjudyta.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl