www.domotek.pl
prowadzonego przez PLATAN MARCIN KRAWCZYCKI z siedzibą w Warszawie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2022-11-21 do dnia 2023-11-20
PLATAN MARCIN KRAWCZYCKI w ramach sklepu internetowego www.domotek.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl