www.contactino.com
prowadzonego przez MK&LK AGNIESZKA KWIATKOWSKA z siedzibą w Gdyni
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-02-20 do dnia 2021-02-19
MK&LK AGNIESZKA KWIATKOWSKA w ramach sklepu internetowego www.contactino.com jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl