www.proxyart.pl
prowadzonego przez PROXYART Agnieszka Mazur i Martyna Sobalak spółka cywilna z siedzibą w Wanatach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-05-07 do dnia 2020-05-05
PROXYART Agnieszka Mazur i Martyna Sobalak spółka cywilna w ramach sklepu internetowego www.proxyart.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl