www.4cookery.pl
prowadzonego przez ARTILUGIO Marek Karpisiak z siedzibą w Gdańsku
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-12-18 do dnia 2019-12-17
ARTILUGIO Marek Karpisiak w ramach sklepu internetowego www.4cookery.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl