www.kar-ma.pl
prowadzonego przez Molos Kawecki Kuźmicki Zieliński spółka jawna z siedzibą w Oźarowie Mazowieckim
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2016-02-01 do dnia 2021-02-05
Molos Kawecki Kuźmicki Zieliński spółka jawna w ramach sklepu internetowego www.kar-ma.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl