sklep.fotokowalski.pl
prowadzonego przez Fotokowalski.pl Marek Kowalski z siedzibą w Chrzanowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-08-17 do dnia 2020-08-18
Fotokowalski.pl Marek Kowalski w ramach sklepu internetowego sklep.fotokowalski.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl