sklep.dotykboga.pl
prowadzonego przez Stowarzyszenie Katolickie - Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział z siedzibą w Gliwicach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2017-03-09 do dnia 2021-03-22
Stowarzyszenie Katolickie - Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział w ramach sklepu internetowego sklep.dotykboga.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl