www.roughradical.pl
prowadzonego przez RADICAL POLSKA Krzysztof Królikowski z siedzibą w Zgierzu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-11-13 do dnia 2020-11-11
RADICAL POLSKA Krzysztof Królikowski w ramach sklepu internetowego www.roughradical.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl