www.ortopodologia.com.pl
prowadzonego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Zduńskiej Woli
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-10-08 do dnia 2021-10-07
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach sklepu internetowego www.ortopodologia.com.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl