www.audio-on.pl
prowadzonego przez Tomasz Śleziński Audio-ON z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-11-13 do dnia 2020-11-11
Tomasz Śleziński Audio-ON w ramach sklepu internetowego www.audio-on.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl