www.niezwykledrewno.pl
prowadzonego przez Andrzej Szpilarowicz Stare Drewno z siedzibą w Piaskach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-01-22 do dnia 2019-01-21
Andrzej Szpilarowicz Stare Drewno w ramach sklepu internetowego www.niezwykledrewno.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl