www.abrp.pl
prowadzonego przez ABRP Sebastian Pabian z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2021-02-08 do dnia 2022-02-07
ABRP Sebastian Pabian w ramach sklepu internetowego www.abrp.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl