sklepmagnesy.pl
prowadzonego przez Zgierski Tomasz, P.H. TOMAR z siedzibą w Kole
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-11-27 do dnia 2023-11-26
Zgierski Tomasz, P.H. TOMAR w ramach sklepu internetowego sklepmagnesy.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl