cieplo24.pl
prowadzonego przez Fachowe Doradztwo Ewa Gawlikowska z siedzibą w Chorzowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2016-02-01 do dnia 2024-01-31
Fachowe Doradztwo Ewa Gawlikowska w ramach sklepu internetowego cieplo24.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl