www.aptekaolmed.pl
prowadzonego przez OLMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Łodzi
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-02-04 do dnia 2022-02-02
OLMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. w ramach sklepu internetowego www.aptekaolmed.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl